Rusta och Matcha (Krom)

Rusta och matcha är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som vill ha hjälpa att etablera sig på arbetsmarknaden eller att hitta en utbildning.

Play Video

Hur registrerar du dig?

Det är endast Arbetsförmedlingen som bedömer om du tillhör målgruppen för Rusta och Matcha. Ifall bedömer Arbetsförmedlingen om att du tillhör målgruppen så kommer vi att kontakta dig för att kunna hjälpa dig att hitta ett arbete eller en utbildning.

Du väljer oss genom att uppge nedanstående KA nummer till din handläggare på Arbetsförmedlingen:

Västerås:

10069328

Nacka:

10070270

Vi kommer att hjälpa dig samt att erbjuda dig olika aktiviteter för att kunna hitta en anställning eller en utbildning. Du väljer själv vilken leverantör som ska hjälpa dig. Kunskapsbolaget Integra AB har över 20 års erfarenhet av professionell coaching och matchning.

Rusta och Matcha

Vi erbjuder följande aktiviteter:

 Kartläggning

Stöd med språkkunskaper

Kontakter med arbetsgivare

Motiverande samtal

Kontakt med relevanta aktörer

Stöd att hitta och söka jobb

Stöd med digitala kompetens

Info om arbetsmarknaden 

Välkommen

Registrera dig nu för att vi skulle kunna hjälpa dig

Rusta och Match Ansök