Rusta och Matcha (Krom)

Rusta och matcha är en tjänst för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som vill ha hjälpa att etablera sig på arbetsmarknaden eller att hitta en utbildning.

Play Video

Hur registrerar du dig?

Det är endast Arbetsförmedlingen som bedömer om du tillhör målgruppen för Rusta och Matcha. Ifall bedömer Arbetsförmedlingen om att du tillhör målgruppen så kommer vi att kontakta dig för att kunna hjälpa dig att hitta ett arbete eller en utbildning.

Du väljer oss genom att uppge nedanstående KA nummer till din handläggare på Arbetsförmedlingen:

Västerås:

Nacka:

Vi kommer att hjälpa dig samt att erbjuda dig olika aktiviteter för att kunna hitta en anställning eller en utbildning. Du väljer själv vilken leverantör som ska hjälpa dig. Kunskapsbolaget Integra AB har över 20 års erfarenhet av professionell coaching och matchning.
Rusta och Matcha

Vi erbjuder följande aktiviteter:

alvaro-reyes-qWwpHwip31M-unsplash

Kartläggning

av deltagarens färdigheter, kompetenser och förutsättningar

anton-sukhinov-_C2A8THeKKs-unsplash

Stöd för att stärka deltagarens språkkunskaper

cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash

Kontakter med arbetsgivare

absolutvision-82TpEld0_e4-unsplash

Information

Till exempel information om arbetsmarknaden och arbetslivet, orientering
inom olika yrkesområden, information om utbildning och dess betydelse för etablering
på arbetsmarknaden.

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash

Kontakter med relevanta aktörer

Till exempel studiebesök, arbetsplatsbesök,
presentation av deltagare för arbetsgivare, rekryteringsevents, mentorskap.

priscilla-du-preez-xLKg2s4rXWE-unsplash

Praktiskt stöd

Till exempel stöd i att hitta och söka jobb, utforma ansökningshandlingar,
träning inför intervjuer och arbetsgivarkontakter, uppföljning av sökta jobb samt stöd i
att söka utbildning.

christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash

Motiverande samtal

Motiverande samtal ska ges utifrån kvalitetssäkrade metoder.

james-qualtrough-Mcyx_SIkjt0-unsplash

Hälsofrämjande åtgärder

Kan tillhandahållas i form av till exempel seminarier eller
föreläsningar gällande till exempel kost, sömn och motion. Åtgärderna får inte utföras
som fysisk aktivitet.

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Stöd för att stärka deltagarens digitala kompetens

Till exempel stöd för att stärka
individens förmåga att hantera digitala verktyg för att öka förutsättningen för arbete
eller utbildning.

jeshoots-com--2vD8lIhdnw-unsplash

Kortare utbildning

Utbildningen får uppta maximalt 20 timmar och ska ha en direkt och tydlig koppling till en eller flera specifika lediga tjänster eller en reguljär utbildningsplats.
Den kortare utbildningen ska tillhandahållas av leverantören. Med kortare utbildning
avses inte utbildning som kräver ett beslut från Arbetsförmedlingen, till exempel
arbetsmarknadsutbildning, eller utbildning som kan generera resultatersättning.

Välkommen

Registrera dig nu för att vi skulle kunna hjälpa dig