Välkomna hos Integra skola!

Kunskapsbolaget Integra AB har sedan 1995 arbetat med att korta ner vägen till
etablering och självförsörjning i det svenska samhället för personer med utländsk
bakgrund.

Play Video
Kunskapsbolaget Integra (INTEGRA AB) startades 1995 av Aram Afsahi, Lennart Frimodig och Carlos Toledo. Dessa individer träffades inom statlig flyktingförläggningsverksamhet i Norduppland, där de arbetade som ansvariga. Redan då stod det klart att problemet med flyktingars bristande kontakt med det svenska arbetslivet och samhället utgjorde ett stort hinder för en framgångsrik etablering målgruppen nyanlända. Att bidra till lösningar på denna utmaning blev startskottet till Integras idédrivna verksamhet. Integra AB har under olika perioder arbetet på uppdrag från Arbetsförmedlingen, Kommuner, Försäkringskassan, Migrationsverket, Trygghetsrådet, Europeiska Social Fonden samt flera andra aktörer som verkar för en bättre integration av flyktingar och nyanlända. Integra AB har under dessa år av verksamhet byggt upp en gedigen erfarenhetsfond som har bäring på personer oavsett bakgrund och ursprung snabbare ska bli självförsörjande och bli till resurser i samhället.
Aram Afsahi, VD

Låt siffror tala

0 +
Kurser
0
Instruktörer
0 +
Studenter

Vår vision

Integras vision är att bidra till att varje individ som befinner sig in en omställningssituation får den motivation, de verktyg och kontakter den behöver för att skapa sig en positiv och självständig framtid.

Vår vision konkretiseras genom att Integra erbjuder:
– Utbildning som är efterfrågad av arbetslivet.
– Individualiserat stöd och coaching.
– Innovativa digitala verktyg för lärande och matchning. lacus, at ut eget vel in mauris facilisis et mattis elementum.

Vårt uppdrag

Integra AB ser som sitt uppdrag att med hjälp av innovativa metoder och effektiva arbetssätt stötta individer att komma in i arbetslivet, få de kunskaper som krävs för studera vidare eller att starta företag. Integra har ett starkt resultatfokus.

Integra AB har sedan 1995 arbetat på uppdrag av Arbetsförmedlingen,
Kommuner, Försäkringskassan, Migrationsverket, Trygghetsrådet, Europeiska Social Fonden samt internationellt.
Integra AB har under dessa år av verksamhet byggt upp en gedigen erfarenhetsfond.

Integra skola

Utbildning

erge-mahindra-g8kvlk_EmGo-unsplash
Svenska för invandrare:
neonbrand-1-aA2Fadydc-unsplash
Orienteringskurser
evan-mach-bv0Qs8eh1I0-unsplash
Svenska som andra språk:
liam-martens-FYi77wFzOEg-unsplash
Kombinationsutbildning

Välkommen

Kontakta oss för att vi skulle kunna hjälpa dig

Ansök