Medarbetare

VÅR VISION​

Integras vision är att bidra till att varje individ som befinner sig in en omställningssituation får den motivation, de verktyg och kontakter den behöver för att skapa sig en positiv och självständig framtid.

Utbildning:

Aram Afsahi

Verksamhetschef
E-post: aram.afsahi@integra-ab.se
Tel: 0708-28 37 37

Björn Jacobsson

Rektor
E-post: bjorn.jacobsson@integra-ab.se
Tel: 0704-71 32 09

Sendos Akrah

Administrativt ansvarig
E-post: sendos@integra-ab.se
Tel: 072-0362406

Malin Ulfborg Sjöö

Lärare
E-post: malin.ulfborg@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Mahajan Manju

Lärare
E-post: mahajan.manju@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Erika Lindblad

Lärare
E-post: erika.lindblad@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Betul Demirbas

Lärare
E-post: betul.demirbas@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Amira Haj Mohamad

Lärare
E-post: amira.h.mohamad@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Katarzyna Duszynska

Lärare
E-post: katarzyna.duszynska@integra-ab.se

Bobby Ahlbrog

Sudie -och yrkesvägledare
E-post: bobby@integra-ab.se
Tel: 0707-81 01 30

Narine Avagyan

Lärare
E-post: narine.avagyan@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Minna Delsmo Rehn​

Administrativt ansvarig
E-post: minna.d.rehn@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Nazo Haqanyar

Lärarassistent
E-post: nazo.haqanyar@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Kiran Delwara

Lärare
E-post: delwara.kiran@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Susanne Schmidt

Lärare
E-post: susanne.schmidt@@integra-ab.se
Tel: 0704- 52 31 49

Mooner Hasler

Specialpedagog
E-post: mooner@integra-ab.se
Tel: 0704-52 31 49

Arbetsmarknadsinsatser:

Johannes Mårlöv

Handledare
E-post: Johannes.marlov@integra-ab.se
Tel: 0728-62 58 59

Välkommen

Kontakta oss för att vi skulle kunna hjälpa dig

Kontakta oss