Medarbetare

VÅR VISION​

Integras vision är att bidra till att varje individ som befinner sig in en omställningssituation får den motivation, de verktyg och kontakter den behöver för att skapa sig en positiv och självständig framtid.

Utbildning:

Aram Afsahi

Verksamhetschef
E-post: aram.afsahi@integra-ab.se
Tel: 0708-28 37 37

Björn Jacobsson

Rektor
E-post: bjorn.jacobsson@integra-ab.se
Tel: 0704-71 32 09

Mahasen Habib​

Administrativt ansvarig
E-post: mahasen@integra-ab.se
Tel: 073-245 21 42

Malin Ulfborg Sjöö

Lärare
E-post: malin.ulfborg@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Lars Thorén

Lärare
E-post: lars.thoren@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Erika Lindblad

Lärare
E-post: erika.lindblad@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Betul Demirbas

Lärare
E-post: betul.demirbas@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Babak Samet

Lärarassistent
E-post: babak.samet@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Katarzyna Duszynska

Lärare
E-post: katarzyna.duszynska@integra-ab.se

Johan Wensheim

Lärare
E-post: johan.wensheim@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Narine Avagyan

Lärare
E-post: narine.avagyan@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Minna Delsmo Rehn​

Administrativt ansvarig
E-post: minna.d.rehn@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Nazo Haqanyar

Lärarassistent
E-post: nazo.haqanyar@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Kiran Delwara

Lärare
E-post: delwara.kiran@integra-ab.se
Tel: 0765-17 25 77

Elin Jakobsson

Lärare
E-post: elin.jakobsson@integra-ab.se
Tel: 0704- 52 31 49

Mooner Hasler

Specialpedagog
E-post: mooner@integra-ab.se
Tel: 0704-52 31 49

Bobby Ahlbrog

Sudie -och yrkesvägledare
E-post: bobby@integra-ab.se
Tel: 0707-81 01 30

Amira Haj Mohamad

Lärare
E-post: amira.h.mohamad@integra-ab.se
Tel: 0765-17 29 47

Arbetsmarknadsinsatser:

Timéo Skarander

Huvudansvarig
E-post: timeo@integra-ab.se
Tel: 0723-18 96 57

Nora Omar

Handledare
E-post: nora.omer@integra-ab.se
Tel: 0739-52 61 18

Omer Ibrahim

Handledare
E-post: omer.ibrahim@integra-ab.se
Tel: 0739-52 87 12

Johannes Mårlöv

Handledare
E-post: Johannes.marlov@integra-ab.se
Tel: 0728-62 58 59

Hans Hallengren

Handledare
E-post: hans.hallengren@integra-ab.se

Välkommen

Kontakta oss för att vi skulle kunna hjälpa dig

Kontakta oss