EU-Projekt

Integra AB bedriver ett internationaliseringsprojekt med stöd från den Europeiska

Regionala Utvecklingsfonden. Projektet syftar till att utveckla utbildningar i hållbart

entreprenörskap i Burundi och Senegal . För mer information kontakta : Aram Afsahi. 

EMAIL: aram.afsahi@integra-ab.se