EU-Projekt

Integra AB bedriver ett internationaliseringsprojekt med stöd från den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet syftar till att utveckla utbildningar i hållbart entreprenörskap i Burundi och Senegal . För mer information kontakta : Aram Afsahi. aram.afsahi@integra-ab.se