Utbildning

Forum:

– Svenska för invandrare: Studieväg 1, 2, och 3. (Dag)
– Svenska som andra språk: Nationell delkurs 2,3 och 4. (Dag)
– Svenska som andra språk: 1, 2 och 3. (Dag)
– Engelska: Nationell delkurs 1, 2, 3, och 4. (Dag)
– Orienteringskurser. (Dag)
– Kombinationsutbildning: Svenska för invandrare & lokalvård. (Dag)

Fisksätra:

– Svenska för invandrare: Studieväg 1, 2, och 3. (Dag)
– Svenska som andra språk: Nationell delkurs 2,3 och 4. (Dag)
– Svenska som andra språk: 1, 2 och 3. (Dag & Distans)
– Orienteringskurser. (Dag)
– Kombinationsutbildning: Svenska för invandrare & lokalvård. (Dag)

Integra AB ser som sitt uppdrag att med hjälp av innovativa metoder och effektiva arbetssätt stötta individer att komma in i arbetslivet, få de kunskaper som krävs för studera vidare eller att starta företag. Integra har ett starkt resultatfokus.

Huddinge:

– Svenska för invandrare: Studieväg 1, 2, och 3. (Dag & endast studieväg 3 på distans)
– Orienteringskurser.

Västerås:

– Svenska för invandrare: Studieväg 1, 2, och 3.
– Svenska som andra språk: Nationell delkurs 2,3 och 4.
– Svenska som andra språk: 1, 2 och 3.
– Orienteringskurser.
– Kombinationsutbildning: Svenska för invandrare & lokalvård.

Välkommen

Registrera dig nu för att vi skulle kunna hjälpa dig